Hoppa till sidans innehåll

Antidopingpolicy


Doping är en viktig fråga för en idrottsförening som vår att hantera. Våra idrotter är med i Riksidrottsförbundet vilket innebär att samtliga våra medlemmar är skyldiga att ställa upp på dopingkontroll, även om man inte tävlar. Vissa av våra medlemmar har blivit testade på externa tävlingar och vi har haft dopingkontrollanter på tävling i klubblokalen. 

Ett dopingfall i föreningen skulle vara förödande för verksamheten, därför har vi valt en rak och tydlig linje i denna fråga.

Nolltolerans gällande doping

I Malmö Lyftarklubb har vi en nolltolerans mot doping, vilket innefattar både aktiv doping och misstagsdoping. Aktiv doping är när någon medvetet tagit olovliga preparat för att få en ökad prestation, och med misstagsdoping avses när ett preparat eller läkemedel tagits utan att personen vet om att det är dopingklassat.

Inställningen till doping är förankrad i våra stadgar där det framgår att en medlem som kallas till dopingkontroll är skyldig att inställa sig till denna. Det framgår också att en medlem får uteslutas bl.a. om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet, brutit mot föreningens stadgar, idrottens värdegrund eller på annat sätt skadat föreningens intressen. Detta innefattar användande av dopingklassade medel.

Varje enskild medlem är skyldig att se till att det som man stoppar i sig inte är dopingklassat. Så ansvaret ligger på dig, samtidigt som vi vill se till att du har så bra information som möjligt i frågan så att du kan ta rätt beslut.

Det är alltså möjligt för styrelsen att utesluta en medlem från klubben med omedelbar verkan vid ett positivt dopingfall. Av det medlemsavtal som samtliga medlemmar måste signera vid inträde i föreningen framgår även en möjlighet för föreningen att ställa ekonomiska krav mot en medlem som bryter mot dopingbestämmelserna. I och med Vaccineringen av klubben så togs en Antidopingplan fram. I denna förpliktigar sig klubben att informera medlemmarna om risker med olika typer av preparat och kosttillskott.

Kosttillskott

Vår rekommendation är att man ska vara försiktig med vilka kosttillskott man använder och använda produkter som säljs i Sverige.

Många så kallade pre workouts (PWOs) är inte är rena, så det rekommenderar vi inte dig att använda, varken för träning eller tävling. Det går utan allt för stora uppoffringar att få i sig de näringsämnen du behöver i vanlig kost.

Läkemedel

De flesta vanliga läkemedel som vi använder vid förkylningar och liknande är inte dopingklassade. På Riksidrottsförbundets hemsida kan man söka direkt på svenska läkemedel och se om de är dopingklassade. 

Här hittar du den rödgröna listan.

Det finns dopingklassade läkemedel som är godkända om du har ett läkarintyg, som du alltid ska ha med sig på träning och tävling. Om du använder ett läkemedel, kolla om du behöver ett läkarintyg. Exempelvis så är andningsmedicin för astmatiker ett sådant preparat.

Du bör vara försiktig när det gäller att använda utländska preparat. Många av oss har förmodligen fått nåt mirakelpiller när vi blivit sjuka utomlands, dessa rekommenderas inte. 

Vid misstanke om doping

Misstänker du någon så tar du kontakt med någon av de sektionsansvariga i styrelsen så för styrelsen ärendet vidare.

Vid misstanke om doping kommer ett första samtal med den aktive att tas av den som är sektionsansvarig i klubben. Skulle misstanken kvarstå efter samtal med den aktive så beslutar styrelsen om en dopingkontroll ska beställas, i varje enskilt fall.

Vid dopingfall i klubben

Vid ett positivt dopingfall vill vi att ordföranden informerar såväl klubbens medlemmar som media och andra externa intressenter. Detta innebär att vi önskar att medlemmar inte ska kommenterar fallet varken på sociala medier eller till någon utanför klubben.

 

Styrelsen för Malmö Lyftarklubb

Här kan du ta del av vår antidopingplan (2016).

Uppdaterad: 01 MAJ 2018 13:59

Postadress:
Malmö LK - Styrkelyft
Mats Green, Birger Jarlsgatan 75
21600 Limhamn

Besöksadress:
Styrkelokalen - Baltiska Hallen, Eric Perssons väg
21762 Malmö

Kontakt:
Tel: 0723888000
E-post: This is a mailto link