top of page

ANTIDOPINGPOLICY

Skärmavbild 2020-09-16 kl. 22.27.04.png

 

Doping är en av de absolut viktigaste frågorna som en förening, speciellt inom våra idrotter, måste hantera. Vissa av våra medlemmar har blivit testade på diverse tävlingar och nu har vi även haft dopingkontrollanter på en tävling i klubblokalen. Detta är något som inte kommer minska och vi förväntar oss att vi även kommer få besök i träningslokalen framöver. Våra idrotter är med i Riksidrottsförbundet vilket innebär att samtliga av våra medlemmar är skyldiga att ställa upp på dopingkontroll, så även om man inte tävlar så är man ändå skyldig att lämna dopingprov. Ett dopingfall för vår förening skulle vara rent förödande för vår verksamhet. Ungdomsverksamheten är väldigt viktig för vår förening och vem skulle vilja lämna sina barn hos en förening som håller på med doping? Därför har vi valt en ganska rak och tydlig linje i denna frågan. Detta kan också medföra att klubben framöver är mer restriktiva till att medlemmar tävlar för klubben men inte tränar i vår träningslokal.

 

Övergripande info:
I Malmö Lyftarklubb har vi en nolltolerans gällande doping, detta innefattar både aktiv doping och misstagsdoping. Detta är även förankrat i stadgarna:
”Medlem som kallas till dopingkontroll är skyldig att inställa sig till denna.  Medlem som bryter mot dopingbestämmelserna bör av styrelsen uteslutas ur föreningen”

 

Aktiv doping är när någon medvetet tagit olovliga preparat för att få en ökad prestation, misstagsdoping räknas där personen i fråga tagit ett preparat eller läkemedel utan att veta om att det är dopingklassat.

 

Denna skrivning gör det möjligt för styrelsen att utesluta en medlem med omedelbar verkan från klubben vid ett positivt dopingfall. Varje enskild medlem är skyldig att se till att det som man stoppar i sig inte är dopingklassat. Så ansvaret ligger på er, vi vill däremot se till att ni har så bra information som möjligt i frågan så ni kan ta rätt beslut. I ”Medlemmar i Malmö Lyftarklubbs rättigheter och skyldigheter” som kommer bli ett krav för samtliga medlemmar att signera från och med verksamhetsåret 2017 kommer det även ställas ett ekonomiskt krav på medlem som åker fast för doping. Nedan skrivning kommer finnas i ovanstående avtal med varje medlem:

 

”Medlem som blir avstängd på grund av doping ska betala ett skadestånd till klubben på 10 000 sek, med signaturen nedan förpliktigar sig medlem att de accepterar detta.”

 

I och med Vaccineringen av klubben som gjordes nyligen så togs en Antidopingplan för klubben fram. I denna förpliktigar sig klubben att informera sina medlemmar om risker med olika typer av preparat och kosttillskott. Som ett första steg i detta så kommer det att hållas ett medlemsmöte den 22/9 kl 18:00 på klubben där Skåneidrotten kommer och föreläser gällande antidopingregler och hur ett dopingprov går till. Vi ska även i närtid försöka få in en föreläsning av en specialist gällande kost för elitidrottare. Och visa på att kosttillskott inte är nödvändigt för att få resultat.

 

Vår syn på kosttillskott:

Vår rekommendation är att man ska vara försiktig med vilka kosttillskott man använder och använda produkter som säljs i Sverige. Gällande så kallade pre workouts (PWO) är det en överhängande del preparat som inte är rena så det vill vi att klubbens medlemmar inte använder, varken för träning eller tävling. Det går utan allt för stora uppoffringar att få de näringsämnen man behöver i vanlig kosthållning.

 

Vår syn på läkemedel:
De flesta vanliga läkemedel som vi använder vid förkylningar och liknande är inte dopingklassade.

Man bör däremot vara försiktig när det gäller att använda utländska preparat. Många av oss har förmodligen fått nåt mirakelpiller när vi blivit sjuka utomlands, dessa rekommenderas INTE att använda.
Riksidrottsförbundet har en väldigt bra hemsida där de flesta svenska läkemedel finns med där man kan söka på läkemedlets namn så får man direkt upp om preparatet är dopingklassat eller inte.

Här hittar du den rödgröna listan.

Det finns läkemedel som är godkänt med läkarintyg, använder man detta så skall läkarintyget vara gällande och alltid vara med på träning och på tävlingar. Så dubbelkolla gärna om ni går på läkemedel om det krävs. Som ett exempel så är andningsmedicin för astmatiker ett sådant preparat.

 

Vid misstanke om doping:

Vid misstanke om doping kommer ett första samtal med den aktive att tas av den som är sektionsansvarig i klubben.

Så misstänker ni någon så vill vi att ni tar kontakt med någon av de sektionsansvariga i styrelsen så för vi ärendet vidare. Det är Daniel Teisner och Åsa Kalderstam för tyngdlyftning samt Josefine Wernquist och Magnus Ekvall för styrkelyftning. Skulle misstanke kvarstå efter samtal med den aktive så ska styrelsen besluta om en dopingkontroll ska beställas i varje enskilt fall. Vid ett dopingfall i klubben: Vid ett positivt dopingfall är det ordförande som informerar såväl klubbens medlemmar som media och andra externa intressenter. Detta innebär att medlemmar inte skall kommentera detta varken på sociala medier eller med någon utanför klubben.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Malmö Lyftarklubb

Här kan du ta del av vår Antidopingplan.

bottom of page