top of page

ANTIDOPINGPOLICY

Doping är ett problem inom tävlingsidrott och prestationsträning. Malmö Lyftarklubb tar sitt ansvar för att motarbeta fusk och riskbeteende genom att upprätthålla en sund idrottsverksamhet utan droger och andra otillåtna preparat.

Vårt bidrag till en sund idrottskultur utgår från att vi är tydliga i vårt avståndstagande men öppna med doping är ett problem för en seriös idrottsverksamhet och ett hot mot individers hälsa.

Vi arbetar med saklig information för att ge kunskap och vi förväntar oss att varje medlem delar klubbens värderingar i handling och ord.

Våra medlemmar blir testade i samband med tävlande, regionalt, nationellt och internationellt. I samband med att vi arrangerar tävlingar aviseras dessa till Antidoping Sverige och i arrangemanget ingår faciliteter för att möjliggöra testning. 

Våra förbund, Tyngd- och Styrkelyftsförbunden är ansluta till Riksidrottsförbundet vilket innebär att samtliga av våra medlemmar är skyldiga att ställa upp på dopingkontroll.

 

Våra medlemmar, barn, ungdomar såväl som vuxna ska garanteras en drogfri miljö där där det inte finns något utrymme för acceptans, användande eller tillhandahållande av otillåtna preparat.

 

Övergripande info:
I Malmö Lyftarklubb har vi en nolltolerans gällande doping, detta innefattar både aktiv doping och misstagsdoping. Detta är även förankrat i stadgarna:
”Medlem som kallas till dopingkontroll är skyldig att inställa sig till denna.  Medlem som bryter mot dopingbestämmelserna bör av styrelsen uteslutas ur föreningen”.

 

Aktiv doping är när någon medvetet tagit olovliga preparat för att få en ökad prestation, misstagsdoping räknas där personen i fråga tagit ett preparat eller läkemedel utan att försäkra sig om att det är klassificerat som doping.

 

Denna skrivning gör det möjligt för styrelsen att utesluta en medlem med omedelbar verkan från klubben vid ett positivt dopingfall. Styrelsen kommer också, med medlemsavtalet som grund, kräva ekonomisk ersättning från en sådan medlem.

Styrelsen förbehåller sig även rätten att agera på misstanke om doping genom att inleda process för att utesluta medlem. För att få tävla för föreningen ska det inte finnas någon grundad misstanke om pågående eller historiskt konstaterad doping för den aktuella medlemmen.

F

I föreningen arbetar vi med en handlingsplan mot doping, vilken uppdateras regelbundet.

Vid misstanke om doping:

Vid misstanke om doping kommer frågan att utredas av styrelsen.

Det är samtliga medlemmars ansvar att vara uppmärksamma på misstankar om drog och dopinganvändning och det är styrelsens ansvar att ta emot och agera på information som lämnas.

 

Skulle vi drabbas av ett dopingfall är det ordförande som informerar såväl klubbens medlemmar som för klubbens talan i media och andra externa intressenter. 

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Malmö Lyftarklubb

ren-vinnare-alt.png
kosttillskott.png
var-forening-ar-vaccinerad-mot-doping-342x135 (1).png
bottom of page