MEDLEMSPRISER

Nedan anges våra helårspriser. Om du ansluter till föreningen från och med april månad kommer priset att justeras. 
Medlemsavgiften på 200 kr ska betalas oavsett när på året du ansluter och avser kalenderår. 

JUNIOR (UTAN TAGG)

Priset för junior 10-17 år utan tagg är 1500 kr + medlemsavgift på 200 kr per kalenderår.

JUNIOR (MED TAGG)

Priset för junior 10-17 år med tagg är 2000 kr + medlemsavgift på 200 kr per kalenderår.

SENIOR (MED TAGG)

Priset för seniorer 18 år + med tagg är 3100 kr + medlemsavgift på 200 kr per kalenderår.

 

NYA MEDLEMMAR

Information för nya medlemmar.

Innan du betalar något ska du som ny kontakta oss för att få en kontakt inför introduktion. 


För nya medlemmar tillkommer 50 kr för tagg till lokalen. Betala in avgiften + kostnad för tag till vårt bankgiro eller via Swish. I samband med att du betalar in skickar du ett mail med nedanstående till info@malmolyftarklubb.se.

  • Namn


  • Personnummer (10 siffror)


  • Mailadress


  • Telefonnummer 


  • Underskrivet 

    medlemsavtal


Efter betalning och påskrivet medlemsavtal beställer vi en tag och du får den av en i styrelsen så snart den kommer.

Avgiften samt kostnad för tag kan betalas in via Bankgiro eller Swish. Ange ditt namn vid inbetalning.

Bankgiro: 606-3630
Swish: 1233553435

 

Eric Perssons väg, 217 62 Malmö, Sweden

  • Instagram
  • Facebook

©2021 av Malmö Lyftarklubb