top of page

Information om årsmötet 2024

Föredragningslista: Finns tillgänglig på anslagstavla i gymmet samt här på hemsidan

 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, verksamhetsplan och budget för året finns tillgänglig på gymmet från den 10 februari

 

För att du som medlem ska få rösta och yttra dig eller lämna förslag på årsmötet måste 2024 års medlemsavgift vara betald och mottagen av klubben på dagen för årsmötet.

 

Medlemmars förslag, motioner, till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Avseende fullmakter och övriga detaljer gällande årsmötet hänvisas till föreningens stadgar som finns tillgängliga på gymmet.

bottom of page