top of page

TÄVLINGSPOLICY

Grundförutsättningar

Medlem i Malmö Lyftarklubb

Medlemsavgift för det kalenderår den tävlande avser tävla ska vara fullt betald och medlemsavtalet ska vara undertecknad.

God ambassadör

Den tävlande ska agera som en god ambassadör för föreningen, både på och utanför tävlingsarenan.


Träning

Den tävlande ska vara delaktig i föreningens gemenskap. Den tävlande tränar regelbundet i de lokaler som föreningen tillhandahåller. Fortlöpande kontakt ska hållas med sektionsansvariga.

Gemensamt arbete

Grunden i en ideell förening är det gemensamma arbetet. För den tävlande innebär det att denne ska hjälpa till vid städdagar, vara delaktig i tävlingsorganisation och/eller hjälpa till vid hemmatävlingar, exempelvis som klovare, domare eller i sekretariatet.


Licens

Innan licens löses ska den tävlande under minst 3 månader ha tränat i föreningen, alternativt få dispens av de sektionsansvariga. Vid övergång från annan förening tillgodoräknas tid.


Antidoping

Den tävlande förutsätts hålla fullständig avhållsamhet från intag och hantering av dopingklassade preparat. Vidare skall den tävlande genomgå och bli godkänd på RF:s utbildning “Ren vinnare” vilken återfinns på http://www.renvinnare.se. Erhållet diplom från “Ren vinnare” skickas digitalt till info@malmolyftarklubb.se.


Anmälan till tävlingar

Anmälan till tävlingar ska göras genom angiven anmälningslista, fysisk och/eller digital. Anmälan till SM tävlingar ska ske per mail till info@malmolyftarklubb.se innehållandes angivna uppgifter (avsedd tävlingsgren, viktklass m.m.).


Coach

De tävlande förutsätts i största mån coacha varandra vid tävlingar. Föreligger ett behov är det föreningens ambition att ordna med medföljande coach. Vill den tävlande ha stöd av annan coach än av föreningen utsedd står vederbörande själv för omkostnader.


Ekonomiska förutsättningar

Malmö Lyftarklubb uppmuntrar alla medlemmar att delta på tävlingar. Styrelsen har dock beslutanderätt för om klubben står för tävlingsomkostnaderna enligt tävlingspolicyn med hänsyn till klubbens ekonomiska status samt om grundförutsättningarna anses uppfyllda.

Malmö Lyftarklubb står för följande kostnader:

- Licens

- Anmälningsavgift till nedan tävlingar.

- Serietävlingar (4 per år)
- Distriktsmästerskap
- 1 SM (ex. Klassisk Styrkelyft på Senior SM)


Övriga kostnader står lyftaren för själv. // Styrelsen 2020

Hör av dig
bottom of page